Актуална промоция

img
img

Добре Дошли

Oсновните дейности и направления на развитие на IRADEUM са:
* Предлагане услуги през собствена безжична мрежа, с акцент върху поддръжката и надеждността на услугата.
* Изграждане и поддръжка на частни безжични мрежи
* Изграждане и поддръжка на Linux базирани системи
* WEB дизайн и проектиране
* Видеонаблюдение и VoIP услуги
Възможността да реализираме нестандартни, но адекватни и гъвкави решения е една от най-силните ни страни.

img

Интернет услуги

ИРАДЕУМ предлага пълна гама Интернет услуги. Потребителите могат да избират различни схеми за потребление, в зависимост от техните нужди и финансови възможности.
В зависимост от скоростта, ИРАДЕУМ предлага различни вариянти за крайни устройства.
Всички клиенти получават безплатна дистанционна поддръжка до крайното си устройство и консултация на дежурен телефон.

Безжичен достъп до ИНТЕРНЕТ

Безжичната мрежа е основната среда, през която ИРАДЕУМ предлага интернет на своите клиенти и пратньори. Опорната система се състои от ретранслатори, осигуряващи покритие на територията на град Сливен и регион. Системата се базира на стандарт 802.11a/g/n, което дава възможност за реализиране на широка гама допълнителни Intranet услуги – VPN, VoIP, видеонаблюдение, видеоконференции и др.

Упавление на трафика

Управлението на трафика се осъществява в Интернет центъра на ИРАДЕУМ посредством система от съврвъри.
Специална система за QoS следи за пропорционалното разпределение на трафика, между потребителите в зависимост от услугите, които ползват. Посредством QoS ИРАДЕУМ осигурява максимална гаранция за това, че клиентите ще получат наистина това за което са платили. Системата осигурява и възможност за burst услуги, благодарение на което клиентите получават допълнителни капацитети от неизползваните Интернет ресурси в даден момент.

Отделен модул осигурява 24-часов мониторинг на всички трасета и подсистеми в Интернет центъра на ИРАДЕУМ.

За нас

Интернет мрежата на ИРАДЕУМ е изградена на базата на съвременни комуникационни и софтуерни технологии:
-- оптична комуникация за опорен канал
-- безжична комуникации 802.11 a/g/n за доставка на Интернет
-- Linux решения за управление на трафика
-- собствени WEB и софтуерни решения, SQL база данни и др.

Поддръжка

Поддръжката не се състои само в отстраняване на проблеми, а в тяхното своевременно и превантивно предотвратяване.

Основен принцип ни е да правим това, което можем по-добре от останалите и да търсим партньорство с тези, които могат други неща по-добре от нас.

Картинна Галерия

imgimgimgimgimgimg