Актуална промоция

img
img

Услуги

ДОСТЪП до ИНТЕРНЕТ
Свързаност с българското и международно интернет пространство, мониторинг и управление на трафика.
* Инсталационна такса от 35 лв. с начислен 20% ДДС.
* Цена на месечен абонамент от 20 лв. с начислен 20% ДДС.
* Цени на едро за корпоративни клиенти, поддоставчици на услуга и игрални зали и клубове се определят по договаряне, според спецификата на преноса и географския район и ползваното оборудване.

ХОСТИНГ
Хостинг иначе казано е разполагането и поддръжката на Интернет съдържание /сайт, портал, други информационни ресурси/ на сървър, който позволява желаната видимост в Интернет пространството.
* хостинг на сайт - разполагане на Вашият сайт на виртуален сървър при нас с желаното от вас име и осигуряване на всички необходими условия за нормална работа на сайта;
* co-location - разполагане /колокиране/ на Ваш сървър в техническият ни център, при осигурени условия за експлоатация - климатизация, алтернативно захранване, охрана и други;
* mail hosting - разполагане на Вашите e-mail кутии на пощенски сървър при нас. По този начин ползвате услугата без нуждата от изграждане и поддръжка на необходимата интернет инфраструктура.

WEB
Днес интерактивността е незаменим елемент от всеки успешен бизнес проект в световната мрежа. Изграждането на бързи и надеждни web приложения е ключова необходимост за поддържането на връзка с клиента.
• Планиране .
• Изграждане на корпоративни сайтове.
• Изграждане на web приложение, спрямо нуждите и изикванията на клиента.
• Поддръжка на уеб сайт.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Проектиране, доставка, монтаж и настройка на система от камери, с цел осигуряване на наблюдение на обекти. Дистанционен достъп през Интернет в реално време, пазене на архив и др.

VPN
Услуга, която осигурява защитена свързаност на географски отдалечени точки на клиента, които нямат изградена свързаност помежду си.

VoIP
VoIP представлява високотехнологична услуга, предоставяща възможности за провеждане на качествени телефонни разговори на ниска цена, посредством интернет-протокол.

За нас

Интернет мрежата на ИРАДЕУМ е изградена на базата на съвременни комуникационни и софтуерни технологии:
-- оптична комуникация за опорен канал
-- безжична комуникации 802.11 a/g/n за доставка на Интернет
-- Linux решения за управление на трафика
-- собствени WEB и софтуерни решения, SQL база данни и др.

Поддръжка

Поддръжката не се състои само в отстраняване на проблеми, а в тяхното своевременно и превантивно предотвратяване.

Основен принцип ни е да правим това, което можем по-добре от останалите и да търсим партньорство с тези, които могат други неща по-добре от нас.

Картинна Галерия

imgimgimgimgimgimg