Актуална промоция

img
img

Интерфеиси

Техническа спецификация и изискване към интертфейсите за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на Ирадеум Трейдинг ООД
1. Обхват.
Определят се технически параметри и спецификация на крайните устройства и оборудване при клиентите на Ирадеум Трейдинг ООД.
Запитвания от страна на клиенти могат да се отправят към:
Технически център на Ирадеум Трейдинг
моб.тел. 0878 624427 или тел.044 624427, както и на support@iradeum.com

2.Описание.
Интерфейси за достъп до интернет, през мрежата на Ирадеум Трейдинг ООД
2.1. Мрежов интерфейс Ethernet.
Включва мрежови приложения, който отговарят на мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 -10Mbit/s или 100Mbit/s . Според изискванията заскорост на достъп, ОПЕРАТОРЪТ предлага и настройва междинно или крайно устройство, което е негова собственост. Преносната среда отговаря на TIA/EIA 568B стандарт, категория 5 или 6 , UTP медна усукана двойка с дължина до 100 м, като се ползва накрайник RJ45.
2.2. Безжични интерфейси.
Мрежата на Ирадеум Трейдинг ООД е изцяло безжично базиранa. Според разрешените за ползване честоти и съобразно изискванията на европейската директива R&TTE 1999/5/EC, крайното клиентско оборудване трябва да работи в разрешения обхват на 2.4 и 5.47-5.72 GHz диапазон, позволен за изграждане на радиомрежи за предаване на данни( RLAN), отговарящи на стандарт 802.11 а/b/g.
ОПЕРАТОРЪТ предлага популярно на европейския пазар клиентско оборудване за 2,4 GHz / АП Edimax EW 7209APG и съвместими/, а за 5 GHz- продукти на UBIQUITI /Nanostation 5 Loco или М5/.

3. Безопасност и електромагнитна съвместимост.
Съобразени максимални мощности на излъчване, отстояние, външни антени и други изисквания:
Според EN 301 489-1,301 489-17/ Общи изисквания за ЕМС/; EN 60950 /Безопасност/; EN 300-328-1 и2/Технически изисквания/

Национален регулатор в областта на далекосъобщенията в Р.България е Комисия за регулиране на съобщенията. /www.crc.bg/

За нас

Интернет мрежата на ИРАДЕУМ е изградена на базата на съвременни комуникационни и софтуерни технологии:
-- оптична комуникация за опорен канал
-- безжична комуникации 802.11 a/g/n за доставка на Интернет
-- Linux решения за управление на трафика
-- собствени WEB и софтуерни решения, SQL база данни и др.

Поддръжка

Поддръжката не се състои само в отстраняване на проблеми, а в тяхното своевременно и превантивно предотвратяване.

Основен принцип ни е да правим това, което можем по-добре от останалите и да търсим партньорство с тези, които могат други неща по-добре от нас.

Картинна Галерия

imgimgimgimgimgimg