Актуална промоция

На партньорски начала започвме поетапно преминаване в малките населени места от безжична, към оптична свързаност. На местата на които проектът се реализира, отпадат промоционалните плащания валидни към момента. За подробности не се колебайте да ни потърсите.

img
img

Интерфеиси

Техническа спецификация и изискване към интертфейсите за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на Ирадеум Трейдинг ООД
1. Обхват.
Определят се технически параметри и спецификация на крайните устройства и оборудване при клиентите на Ирадеум Трейдинг ООД.
Запитвания от страна на клиенти могат да се отправят към:
Технически център на Ирадеум Трейдинг
моб.тел. 0878 624427 или тел.044 624427, както и на support@iradeum.com

2.Описание.
Интерфейси за достъп до интернет, през мрежата на Ирадеум Трейдинг ООД
2.1. Мрежов интерфейс Ethernet.
Включва мрежови приложения, който отговарят на мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 -10Mbit/s или 100Mbit/s . Според изискванията заскорост на достъп, ОПЕРАТОРЪТ предлага и настройва междинно или крайно устройство, което е негова собственост. Преносната среда отговаря на TIA/EIA 568B стандарт, категория 5 или 6 , UTP медна усукана двойка с дължина до 100 м, като се ползва накрайник RJ45.
2.2. Безжични интерфейси.
Мрежата на Ирадеум Трейдинг ООД е изцяло безжично базиранa. Според разрешените за ползване честоти и съобразно изискванията на европейската директива R&TTE 1999/5/EC, крайното клиентско оборудване трябва да работи в разрешения обхват на 2.4 и 5.47-5.72 GHz диапазон, позволен за изграждане на радиомрежи за предаване на данни( RLAN), отговарящи на стандарт 802.11 а/b/g.
ОПЕРАТОРЪТ предлага популярно на европейския пазар клиентско оборудване за 2,4 GHz / АП Edimax EW 7209APG и съвместими/, а за 5 GHz- продукти на UBIQUITI /Nanostation 5 Loco или М5/.

3. Безопасност и електромагнитна съвместимост.
Съобразени максимални мощности на излъчване, отстояние, външни антени и други изисквания:
Според EN 301 489-1,301 489-17/ Общи изисквания за ЕМС/; EN 60950 /Безопасност/; EN 300-328-1 и2/Технически изисквания/

Национален регулатор в областта на далекосъобщенията в Р.България е Комисия за регулиране на съобщенията. /www.crc.bg/

За нас

Интернет мрежата на ИРАДЕУМ е изградена на базата на съвременни комуникационни и софтуерни технологии:
-- оптична комуникация за опорен канал
-- безжична комуникации 802.11 a/g/n за доставка на Интернет
-- Linux решения за управление на трафика
-- собствени WEB и софтуерни решения, SQL база данни и др.

Поддръжка

Поддръжката не се състои само в отстраняване на проблеми, а в тяхното своевременно и превантивно предотвратяване.

Основен принцип ни е да правим това, което можем по-добре от останалите и да търсим партньорство с тези, които могат други неща по-добре от нас.

Картинна Галерия

imgimgimgimgimgimg